Les cáscares d’un kilo de naranxes, azucre (lo que lleve, medío a taces).

Poner a remoyar les cáscares de naranxa dementres tres díes, cambiando l’agua tolos díes. Cocer depués nel mesmu agua hasta que tean abondo feches pa pasales por un pasapuré. Medir a taces la mesma cantidá de cáscares que d’azucre y cocer otra vez muy suavino pa que nun s’apegue.